Termeni și Condiții

Termeni și Condiții 

Intrarea pe site și folosirea acestuia implică acceptarea explicită a tuturor termenilor de utilizare, a condițiilor și a politicii de confidențialitate al acestuia. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile.    

Societatea noastră își rezervă dreptul de a actualiza, schimba sau modifica fără o notificare prealabilă condițiile generale sau conținutul acestui site. Pentru evitarea neînțelegerilor vă recomandăm să verificați toate informațiile puse la dispoziție de fiecare dată când accesați acest site sau efectuați comenzi. 

I. ELEMENTE DEFINITORII 

1.Termeni 

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vanzărilor de bunuri, produse sau servicii de către AUTOSAFE TY INNOVATION SRL, prin intermediul magazinului virtual către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor părti. Astfel, următorii termeni vor însemna : 

Cumpărător – persoană fizică, persoană juridică sau orice altă entitate ce emite o comandă. 

Vanzător - AUTOSAFE TY INNOVATION SRL, având sediu în București, Strada Bodoc, nr. 4, Sector 4, București, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J40/11701/2014, RO 33675764 

Bunuri - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă-un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora. 

Contract - o comandă confirmată de către vanzător. 

Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și inregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. 

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor așa cum sunt precizate în comandă. 

2. Obligațiile dumneavoastră de înregistrare 

Pentru utilizarea acestui serviciu, sunteți de acord să ne furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație nu a fost respectată, ne rezervăm dreptul de a va bloca accesul pe o perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără a vă notifica în prealabil. 

3. Securitatea Datelor Personale
Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al site-ului. Ne obligăm să nu publicăm sau să vindem bazele de date care conțin informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site. 

4. Drepturi de autor   

Întregul conținut al site-ului www.protrafic.ro incluzând textele, imaginile, elementele de grafică web și orice alte date, este proprietatea AUTOSAFE TY INNOVATION SRL și a Partenerilor și este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a AUTOSAFE TY INNOVATION SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. AUTOSAFE TY INNOVATION SRL asigură utilizatorilor acestui site acces limitat în scopul cumpărării produselor și informării de specialitate, dar nu îi oferă dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia sau de a folosi în scopuri comerciale acest site fără acordul expres și în scris al AUTOSAFE TY INNOVATION SRL.

5. Legături către alte site-uri

Societatea AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu este răspunzătoare și nu poate fi făcută responsabilă de conținutul (înțelegând prin aceasta inclusiv natura lor) site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe www.protrafic.ro. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

6. Comunicări electronice

Prin folosirea site-ului www.protrafic.ro pentru cumpărarea de bunuri,produse sau servicii și/sau prin participarea la programele lansate de acesta, cumpărătorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificarilor în format electronic de la AUTOSAFE TY INNOVATION SRL, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. AUTOSAFE TY INNOVATION SRL respectă libertatea de opțiune și oferă posibilitatea cumpărătorilor să-și exprime dorința de a nu mai primi comunicări electronice, stopând prin aceasta comunicarea pe e-mail.

7. Responsabilități privind produsele comercializate

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate prin intermediul acestui site. AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate. Produsele livrate de AUTOSAFE TY INNOVATION SRL sunt în ambalajul original al producătorului și sigilate. De aceea, AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau probleme în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice problemă de acest fel va fi adusă la cunoștință AUTOSAFE TY INNOVATION SRL în maximum 48 de ore de la primirea sau livrarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, pentru rezolvare.

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu garantează că prezentările produselor sau orice alte elemente de conținut al site-ului sunt lipsite de erori sau că site-ul oferă informații complete. De asemenea, AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile și conținutul acestuia.

8. Dispute și Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între AUTOSAFE TY INNOVATION SRL și client/cumpărători se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compententa instanțelor românești.


II. CONTRACTUL COMERCIAL LA DISTANȚĂ

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.protrafic.ro cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau prin e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente :
a.
Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c. Termenii și condițiile contractuale

Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

Prezentul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind: Certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

CUMPĂRĂTOR –persoana fizică sau juridical identificat conform comenzii emise, denumită pe parcursul acestui contract cumpărător.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Cumpărătorul se obligă să cumpere de la vânzător, iar vânzătorul se obligă să furnizeze produsele solicitate prin comanda efectuată de către cumpărător și confirmată de către vânzător, în cantitatea specificată de către cumpărător în cadrul comenzii.

Art. 2. LIVRAREA PRODUSELOR - conform comenzii solicitate

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intră în vigoare în momentul confirmării de către AUTOSAFE TY INNOVATION SRL a comenzii lansate de cumpărător.

Confirmarea comenzii de către AUTOSAFE TY INNOVATION SRL se va face prin e-mail pe adresa de corespondență furnizată de către cumpărător.

Art. 4. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Să livreze produsele în ambalajele originale ale producătorului, sigilate și fără deteriorări.

Să livreze produsele comandate de cumpărător în cantitățile, la prețul și în timpul prevăzut în confirmarea comenzii.

Să informeze cumpărătorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării produselor comandate în totalitate sau parțial.

Art. 5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Se obligă să ia la cunoștință de prevederile Condițiilor generale de utilizare ale site-ului de vânzări online www.protrafic.ro și recunoaște că a fost de acord cu ele la efectuarea comenzii și implicit semnarea acestui contract.

Se obligă să plătească valoarea contractului (valoare produse și valoare livrare) la primirea produselor.

Art. 6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra bunurilor sau produselor va fi transferată la momentul efectuării plătii din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare-semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului). În cazul livrării prin poștă sau curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.Dacă după transferul proprietății cumpărătorul constată diferențe între comandă (factură) și conținutul coletului, acesta va notifica în scris vânzătorul în termen de maxim 3 zile.

Art. 7. DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRATULUI

Produsele livrate de AUTOSAFE TY INNOVATION SRL sunt în ambalajul original și sigilate. De asemenea, acestea sunt produse care prin natura lor, după desigilare, nu se mai pot returna.Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral în scris contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În această situație Cumpărătorul este obligat să nu desigileze produsele. 

Apelând la dreptul de denunțare unilaterală a contractului cumpărătorul va trebui să plătească valoarea returnării produselor.

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL va rambursa sumele plătite de cumpărător pentru livrarea produselor fără a îi solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către cumpărător.

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate. AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

Produsele livrate de AUTOSAFE TY INNOVATION SRL sunt în ambalajul original, sigilate. De aceea, AUTOSAFE TY INNOVATION SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau probleme în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.

Art. 9. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.protrafic.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare.

Art. 10. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Art. 11. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.